ภาพกิจกรรม
วันที่ 12-16 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดยนายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอทับปุด อปพร. ผอ. และ อสม. รพ.สต.โคกเจริญ ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 ณ ที่พักสายตรวจตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
63
11 เมษายน 2567