ภาพกิจกรรม
📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 10.30 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต. นางสาวสรสัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน เเละนางสาวอารีพร ทองเจิมม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ตามโครงการ อบจ.พังงา HEALTH CARE ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เเละบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือหรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


#สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต. นางสาวสรสัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน เเละนางสาวอารีพร ทองเจิมม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ตามโครงการ อบจ.พังงา HEALTH CARE ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เเละบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือหรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

63

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣 เวลา 14.00 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายโกศล เเสวงกิจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน สาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายประยูร เทพณรงค์ สมาชิก อบต.หมู่ 5 เเละเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งได้รับเเจ้งจากชาวบ้านในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว

#งานประชาสัมพันธ์
#งานกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายโกศล เเสวงกิจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน สาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายประยูร เทพณรงค์ สมาชิก อบต.หมู่ 5 เเละเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งได้รับเเจ้งจากชาวบ้านในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว #งานประชาสัมพันธ์ #งานกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

58

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
👉👉ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเตือนภัยประชาชน👈👈
จำนวน 4 เรื่อง
1.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ เมื่อเจอโฆษณา ชักชวนลงทุน
2.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ มิฉาชีพแอบอ้าง ก.ล.ต.
3.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ จับผิดกลโกงแอบบอ้าง ก.ล.ต.
4.อินโฟกราฟิก 3 Steps#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

👉👉ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเตือนภัยประชาชน👈👈 จำนวน 4 เรื่อง 1.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ เมื่อเจอโฆษณา ชักชวนลงทุน 2.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ มิฉาชีพแอบอ้าง ก.ล.ต. 3.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ จับผิดกลโกงแอบบอ้าง ก.ล.ต. 4.อินโฟกราฟิก 3 Steps #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

48

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 10 ตุลาคม 2566 📣📣เวลา 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผอ.รพสต. ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ข้าราชการ พนักงาน กรรมการวัดโคกสวย เเละจิตอาสาตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดโคกสวย เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องในวันประเพณีสารทเดือนสิบ 
#สำนักปลัด


#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 10 ตุลาคม 2566 📣📣เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผอ.รพสต. ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ข้าราชการ พนักงาน กรรมการวัดโคกสวย เเละจิตอาสาตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดโคกสวย เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องในวันประเพณีสารทเดือนสิบ #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

71

10 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 9 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 14.00น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยมี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่เเล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ


#งานสำนักปลัด
#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 9 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 14.00น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยมี ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่เเล้ว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ #งานสำนักปลัด #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

58

9 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
วันที่ 29 กันยายน 2566
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การนำ
ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63#งานประชาสัมพันธ์
#งานสำนักปลัด
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣 วันที่ 29 กันยายน 2566 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การนำ ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 #งานประชาสัมพันธ์ #งานสำนักปลัด #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

80

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย📣

"เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน"
 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย📣 "เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน" เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

72

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566 📣📣 เวลา 09.00 น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อ
-สำรวจและทบทวน ภารกิจขององค์การบริหารส่วนดำบลโคกเจริญ ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวบจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนที่มีความจำเป็นมากกว่า

-พิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่

#งานสำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566 📣📣 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อ -สำรวจและทบทวน ภารกิจขององค์การบริหารส่วนดำบลโคกเจริญ ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวบจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนที่มีความจำเป็นมากกว่า -พิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ #งานสำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

61

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.00 น.
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพังงา
ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกเจริญ โดยมี นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกรปฎิบัติการ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 


#สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.00 น. สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพังงา ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกเจริญ โดยมี นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกรปฎิบัติการ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

78

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.30 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วย คณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณา
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลเเละมูลฝอย
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เเละเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


#สำนักปลัด
#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วย คณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณา -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลเเละมูลฝอย -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เเละเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #สำนักปลัด #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

82

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566📣📣
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น นวก.ก่ารเงินเเละบัญชี นางสาวเสาวณีย์ เครือยศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ในการนี้ อบต.โคกเจริญขอประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคดีแม็พ ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -10 ตุลาคม 2566
 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองคลัง 
อบต.โคกเจริญ โทร 076410268

📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น นวก.ก่ารเงินเเละบัญชี นางสาวเสาวณีย์ เครือยศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ในการนี้ อบต.โคกเจริญขอประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคดีแม็พ ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -10 ตุลาคม 2566 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองคลัง อบต.โคกเจริญ โทร 076410268

75

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣📣
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกอบต. นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติปฏิบัติการ นางสาวภัศรา บุญส่งดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในฐานะคณะกรรม
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ารตลิ่งชัน เเละ โรงเรียนวัดโคกสวย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
#กองการศึกษา
#งานประชาสัมพันธ์

📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกอบต. นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติปฏิบัติการ นางสาวภัศรา บุญส่งดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในฐานะคณะกรรม การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ารตลิ่งชัน เเละ โรงเรียนวัดโคกสวย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน #กองการศึกษา #งานประชาสัมพันธ์

52

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣
จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาด ผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโซกแรงบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา
 หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถประสานงานมายัง อบต.โคกเจริญ 076-410268 ได้ทันที
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣 จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาด ผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโซกแรงบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถประสานงานมายัง อบต.โคกเจริญ 076-410268 ได้ทันที #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

63

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.📣
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกเจริญ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ "ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ของศูนย์พัฒนาด็กเล็กในสังกัดอบต.โคกเจริญและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ#กองการศึกษาฯ
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.📣 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกเจริญ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ "ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ของศูนย์พัฒนาด็กเล็กในสังกัดอบต.โคกเจริญและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ #กองการศึกษาฯ #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

61

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566"
📣วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣
นายทนงศักดิ์ ชุมจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ญัตติเสนอใหม่
-พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ...........
-พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
-พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566
และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนประชาคมในตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566" 📣วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣 นายทนงศักดิ์ ชุมจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ญัตติเสนอใหม่ -พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ........... -พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 -พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนประชาคมในตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

54

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 26 กันยายน 25666📣📣
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ รองนายก อบต. นางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เเละเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ บ้านตลิ่งชัน ประธานชมรมผู้สูอายุ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอทับปุด สมาชิก อบต.1-8 ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมในการทบทวนปัญหาสาธารณสุข เสนอเเผนงานดำเนินการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรจุโครงการเข้าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ 

#งานประชาสัมพันธ์

📣📣วันที่ 26 กันยายน 25666📣📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ รองนายก อบต. นางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เเละเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ บ้านตลิ่งชัน ประธานชมรมผู้สูอายุ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอทับปุด สมาชิก อบต.1-8 ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมในการทบทวนปัญหาสาธารณสุข เสนอเเผนงานดำเนินการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรจุโครงการเข้าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ #งานประชาสัมพันธ์

82

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣 วันที่ 26 กันยายน 2566 📣📣
ไซเบอร์วัคซีน
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.โกวิท คงหนู เเละตำรวจในทีมงาน สถานีตำรวจภูธรทับปุด ได้เข้ามา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไซเบอร์วัคซีน เเละมีการตอบเเเบบสอบถาม กรณีหลอกลวงทางโทรศัพท์และโลกโซเซียล ให้แก่ นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกอบต.โคกเจริญ ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก สอบต. ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน
 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอขอบคุณที่เข้ามาให้ความรู้ คำเเนะนำ มาด้วยโอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ

#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣 วันที่ 26 กันยายน 2566 📣📣 ไซเบอร์วัคซีน รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.โกวิท คงหนู เเละตำรวจในทีมงาน สถานีตำรวจภูธรทับปุด ได้เข้ามา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไซเบอร์วัคซีน เเละมีการตอบเเเบบสอบถาม กรณีหลอกลวงทางโทรศัพท์และโลกโซเซียล ให้แก่ นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกอบต.โคกเจริญ ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก สอบต. ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอขอบคุณที่เข้ามาให้ความรู้ คำเเนะนำ มาด้วยโอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

51

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

145

6 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย

โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย

86

19 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

69

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...