ภาพกิจกรรม
📣📣วันที่ 12 พฤษภาคม 2567📣📣 👉พิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการเเข่งขีนกีฬา👈 ในนามคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 25 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอขอบคุณ นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติในการเป็นประธานปิดพิธีการเเข่งขัน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬา คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผอ.รพสต.โคกเจริญ อสม. ผอ.รร.โคกสวย สภ.ทับปุด อปพร. ผู้ตัดสินกีฬา ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ร่วมมือ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเเข่งขันครั้งนี้ และขอขอบคุณ นักกีฬา กองเชียร์ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกเจริญทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ🙏🙏🙏 รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย 😍😍การเเข่งขันเเค่เกมส์ ความเหมือนเดิม คือ เรารักกัน😍😍 #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม #งานประขาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
40
12 พฤษภาคม 2567