ภาพกิจกรรม
📣วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:30 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
39
9 พฤษภาคม 2567