แหล่งท่องเที่ยว
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง
1137
30 พฤศจิกายน 542

 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง

ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ