อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
เข้าสู่เว็บไซต์ อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
30 พฤศจิกายน 2566

0


เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เป็นการจัดทำโดยใช้ระบบ Google Drive จัดเก็บข้อมูลและพัฒนาเป็น Google Site  เพื่อจัดแสดงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ

การดำเนินงาน  ข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่  รูปภาพกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงาน  โดยการพัฒนาและดูแลโดย ศูนย์ อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ได้ที่นี่
ประมวลภาพการดำเนินงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลภาพการดำเนินงาน ได้ที่นี่