ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์

แจ้งเรื่องร้องเรียนที่นี่..คลิ๊ก

 

หรือแจ้งร้องเรียนโดยตรงที่ งานกฎหมายและคดี อบต.โคกเจริญ โทร.076-410268