กีฬาและนันทนาการ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
25 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกินกรรมกีฬา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา/สถิติผู้ใช้สนามกีฬา 2565
25 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา/สถิติผู้ใช้สนามกีฬา 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน
25 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน ได้ที่นี่
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน
25 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สบับสนุนการตั้งชมรมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชนหมู่บ้าน
25 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สบับสนุนการตั้งชมรมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชนหมู่บ้าน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย
25 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย ได้ที่นี่
มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย
25 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกินกรรมกีฬา
25 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกินกรรมกีฬา ได้ที่นี่
ลานกีฬา/สนามกีฬา
30 กันยายน 2564

0


ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา/สถิติผู้ใช้สนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายในแต่ละวันเฉลี่ยตามหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 ลานกีฬาบริเวณสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ  มีผู้ออกกำลังกายโดยเฉลี่ยต่อวัน 30 คน
หมู่ที่ 2 สนามฟุตซอลบ้านทุ่งต่อเรือ มีผู้ออกกำลังกายเฉลี่ย 20 คน
หมู่ที่ 3 ลานกีฬาบ้านตีนวัด  มีผู้ออกกำลังกายเฉลี่ย วันละ 30 คน
หมู่ที่ 4 สวนสาธารณะบึงนบหลวง มีผู้ออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 50 คน
หมู่ที่ 5 ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านลานเจริญ  มีผู้ออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ  15 คน
หมู่ที่ 6 ลานกีฬาฟุตซอลบ้านตลิ่งชัน มีผู้ออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 30 คน
หมู่ที่ 7 ศูนย์ออกกำลังกายประชารัฐและลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านหัวพาน มีผู้ออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 80 คน
หมู่ที่ 8 ลานกีฬาบ้านสวนพลู มีผู้ออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 30 คน
 
เอกสารแนบ
สบับสนุนการตั้งชมรมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชนหมู่บ้าน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สบับสนุนการตั้งชมรมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชนหมู่บ้าน ได้ที่นี่