แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
9 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
12 ตุลาคม 2565

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565

163


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ตุลาคม 2563

363


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปี 53-62
30 พฤศจิกายน 542

294


รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ปีงบประมาณ 2553

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2553    คลิก

   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553    คลิก

   บัญชีสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2553    คลิก

ปีงบประมาณ 2554

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2554    คลิก

   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554    คลิก

   บัญชีสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2554    คลิก

ปีงบประมาณ 2555

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2555    คลิก

   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555    คลิก

ปีงบประมาณ 2556

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2556    คลิก

   ส่วนที่ 1 บทนำ    คลิก

   ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและรายละเอียด    คลิก

ปีงบประมาณ 2557

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2557    คลิก

   ส่วนที่ 1 บทนำ   คลิก

   ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและรายละเอียด    คลิก

ปีงบประมาณ 2558

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2558    คลิก

   ส่วนที่ 1 บทนำ   คลิก

   ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและรายละเอียด    คลิก

ปีงบประมาณ 2559

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559    คลิก

   ส่วนที่ 1 บทนำ   คลิก

   ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและรายละเอียด    คลิก

ปีงบประมาณ 2560

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2560    คลิก

   ส่วนที่ 1 บทนำ   คลิก

   ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและรายละเอียด    คลิก

ปีงบประมาณ 2561

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2561    คลิก

   ส่วนที่ 1 บทนำ   คลิก

   ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและรายละเอียด    คลิก

ปีงบประมาณ 2562

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2562    คลิก

   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   คลิก

ปีงบประมาณ 2563

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2563    คลิก

   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   คลิก

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

267


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

94


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ