รายงานงบการเงิน
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศงบการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2566
3 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศงบการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2566 ได้ที่นี่

ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
14 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565
5 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
2 กรกฎาคม 2564

0


ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
31 ตุลาคม 2563

0


ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
31 ตุลาคม 2563

0


ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการคลัง
30 พฤศจิกายน 542

0


งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2553

งบทรัพย์สิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

รายรับ-จ่ายงบประมาณ

 

งบแสดงฐานะการเงินปี 2555

 ประกาศเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ  คลิก

 งบทรัพย์สิน  คลิก

 รายรับ-จ่ายงบประมาณ  คลิก

 งบแสดงฐานะ  คลิก

 รายจ่ายค้างจ่าย  คลิก

 จ่ายขาดเงินสะสม  คลิก

 

งบแสดงฐานะการเงินปี 2556

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ  คลิก

 

งบแสดงฐานะการเงินปี 2559

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ  คลิก

 

งบแสดงฐานะการเงินปี 2560

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ  คลิก

 รายรับ-จ่ายงบประมาณ  คลิก

 

งบแสดงฐานะการเงินปี 2561

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  คลิก

 รายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คลิก

 

งบแสดงฐานะการเงินปี 2562

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  คลิก

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  คลิก

 รายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คลิก

 

งบแสดงฐานะการเงินปี 2563

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก

 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก