รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
1 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
1 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
31 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
31 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563

0


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ
เรื่อง การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563

0


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง  การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
30 กันยายน 2563

0


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
1 กันยายน 2563

0


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
3 สิงหาคม 2563

0


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563

0


คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
1 มิถุนายน 2563

0


คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
1 พฤษภาคม 2563

0


คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563

0


คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

เอกสารแนบ