รายงานประชุมสภา อบต.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2566
4 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การกำหนดสมัยประชุมสามัญสมันแรกของปีถัดไป
8 กุมภาพันธ์ 2564

0


 การกำหนดสมัยประชุมสามัญสมันแรกของปีถัดไป 

เอกสารแนบ
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
8 กุมภาพันธ์ 2564

0


การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก

เอกสารแนบ
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
8 กุมภาพันธ์ 2564

0


การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ 

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
1 ธันวาคม 2563

0


ประกาศกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
รายงานประชุมสภา อบต.
30 พฤศจิกายน 544

0


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยที่๑ประจำปี๒๕๕๕.pdf    
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)

2.การกำหนดจำนวนสมัยประชุมประจำปีระยะเวลาและวันที่ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี๒๕๕๕.pdf    
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)

3.การกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป.pdf    
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)

4.ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญสมัยสามัญสมัยที่๑ประจำปี๒๕๕๕.pdf    
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)

5.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม.pdf    
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)

6.ผลการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf    
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)

7.เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญสมัยสามัญสมัยที่๑ประจำปี๒๕๕๕.pdf   
 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)

8.การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารนี้)
 

รายงานการประชุมสภา
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ