รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาส) 2567
8 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (2566)
5 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
2 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงปม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ปีงบประมาณ 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื่้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
6 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื่้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส 2
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส 2 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ รายไตรมาส
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ รายไตรมาส ได้ที่นี่

เอกสารแนบ