การประเมิน LPA
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565
1 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563
23 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2562
15 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2562
6 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561
12 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561
7 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2560
17 สิงหาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA 2562
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA 2562 ได้ที่นี่
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563 ได้ที่นี่
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ