ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าและผู้ช่วยนายช่างโยธา
12 มีนาคม 2564

910


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา