ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่ไปในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 กันยายน 2564

1072


ตามที่ อบต.โคกเจริญได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และดำเนินการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

บัดนี้ อบต.โคกเจริญขอประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่ไปในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศที่แนบมาด้วย