ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทางพง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ
21 สิงหาคม 2566

423