ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดกัณฑ์เทศน์เนื่องในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดโคกสวย
22 กันยายน 2566

74


วันที่ 22 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดกัณฑ์เทศน์เนื่องในช่วงเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา นำปิ่นโตถวายภัตตาหารเพล ไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศนา ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเจริญร่วมทำบุญจำนวนมาก

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ