ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ บ้านตีนวัด ๒ เชื่อมสายบ้าน ตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทรมาศ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
22 กันยายน 2566

376