ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโคกสวย หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
27 ตุลาคม 2566

373