ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
27 ตุลาคม 2566

377