ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24030 สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนฯ
20 พฤษภาคม 2567

42