ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24030 สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนฯ ด้วยวิธี e-bidding
21 พฤษภาคม 2567

48