ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนครอบครัว "หลักสูตรเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ"
8 มิถุนายน 2567

45


วันที่ 8 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญ ปลัด อบต. ข้าราชการ และพนักงาน อบต.โคกเจริญ ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนครอบครัว "หลักสูตรเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว โดยมี ผู้สูงอายุและครอบครัว กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโคกเจริญเข้าร่วมโครงการ ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท พังงา ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

#ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญ

#งานพัฒนาชุมชน

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ