ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนครอบครัว "หลักสูตรเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ"
10 มิถุนายน 2567

54


วันที่ 9 มิถุนายน 2567

#ภาพกิจกรรมวันที่2

อบต.โคกเจริญ ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนครอบครัว "หลักสูตรเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว โดยมี ผู้สูงอายุและครอบครัว กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโคกเจริญเข้าร่วมโครงการ ณ ไอดิน บูติค รีสอร์ท พังงา ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

#ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญ

#งานพัฒนาชุมชน

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ