ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) สำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่อำเภอทับปุด
10 มิถุนายน 2567

29


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้นายวิชัย พืชชน รองนายก อบต. นายโกศล แสวงกิจ เลขาฯ นายก อบต. นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นางสาวอารีพร ทองเจิม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และนางสาวเมวิกา จินดาศรี อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) สำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่อำเภอทับปุด โดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ