ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566
20 กันยายน 2565

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
22 กันยายน 2563

2408


  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี คลิกดูได้ที่นี่ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553

    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553   คลิก

    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2553   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554

    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554   คลิก

    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2554   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555

    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555   คลิก

    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2555   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   คลิก

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2561   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563   คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564

 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 คลิก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 คลิก

เอกสารแนบ