รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ รายงานรับ-จ่าย เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ รายงานรับ-จ่าย เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564
19 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
8 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ